Politica reclamații

Politica reclamații

Modalitătile în care utilizatorul final poate înainta o reclamaţie – Pentru diverse sesizări sau reclamaţii, clientul ne poate contacta prin telefon, email sau prin serviciu poştal, informaţii ce se găsesc şi la secţiunea Contact.

Date obligatorii conţinute de reclamaţie:

  • Nume şi prenume
  • Număr de telefon
  • Adresă de e-mail
  • Număr comandă

  Termenul maxim pentru depunerea reclamaţiei este de 72 ore de la sesizarea defectului.

  Termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor: 30 de zile calendaristice.

  Răspunsul la reclamaţie va fi transmis prin e-mail şi/sau serviciu poştal.

  Divergențele privind soluționarea reclamațiilor pot fi rezolvate pe cale amiabilă prin acordul dintre client și ESCU FOOTWARE DESIGN SRL.

  Clientul/utilizatorul are următoarele drepturi:

  • De a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor;
  • De a se adresa instanței judecătorești competente.